Reklamasjon
Dersom en vare har feil/mangler, og denne feilen/mangelen er innenfor reklamasjonsretten ber vi deg sende oss en e-post til:  info@sjd.no og legg inn en detaljert beskrivelse og gjerne med bilder av produktet. Kundeservice vil da fortelle deg hva du skal gjøre med varen slik at vi får hjulpet deg raskt med saken.

Velkommen til SJD ProTech Nettbutikk for en god handel !